?การประชุม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565?

? วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต เป็นประธานการประชุมฯนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมประชุมเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
?ในการนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้มอบเล่ม “ก-ฮ” สร้างประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการศึกษา แก่ประธานเครือข่ายทั้ง 11 เครือข่าย เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ในสถานศึกษา