🎀สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565🎀

🚩วันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2565 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเน้นยำ ความปลอดภัยของนักเรียน และคุณครู ของอาคาร สถานที่ บริเวณในโรงเรียน การป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการสร้างความอบอุ่น ระหว่างทั้งเด็กนักเรียนและคุณครู แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด
🎀 การตรวจเยี่ยมและการนิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย