?สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565?

?วันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2565 ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยเน้นยำ ความปลอดภัยของนักเรียน และคุณครู ของอาคาร สถานที่ บริเวณในโรงเรียน การป้องกันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการสร้างความอบอุ่น ระหว่างทั้งเด็กนักเรียนและคุณครู แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนในสังกัด
? การตรวจเยี่ยมและการนิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Loading