🎀 สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วม พิธี บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ประจำปี 2565 🎀

🚩วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม พิธี
บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงคุณความดีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ขาวอำเภอโพนพิสัย
🎗โดย นายนิโรจน์ ศรีสมบัติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีฯ และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าคหบดี และประชาชนชาวอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา