? สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วม พิธี บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ประจำปี 2565 ?

?วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม พิธี
บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงคุณความดีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ขาวอำเภอโพนพิสัย
?โดย นายนิโรจน์ ศรีสมบัติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีฯ และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าคหบดี และประชาชนชาวอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ อนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา