?สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รางวัลในการประกวดคลิปเล่านิทานบ้านเฮา?

?วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และเด็กนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดคลิปเล่านิทานบ้านเฮา?โดย ผศ.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นประธานในการมอบรางวัล ในครั้งนี้ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ได้รับรางวัลดังนี้
1️⃣ ประเภทโรงเรียนในโครงการฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงษ์
2️⃣ ประเภทโรงเรียนในโครงการฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
3️⃣ ประเภทโรงเรียนนอกโครงการ (ทั่วไป) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
4️⃣ ประเภทโรงเรียนนอกโครงการ (ทั่วไป) ได้รับรับรางวัลชมเชย : โรงเรียนบ้านเชียงอาด
?ซึ่งภายในงานมอบรางวัลฯ ได้มีการจัดนิทรรศการของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี