?กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ?

?วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง
? นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ .สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมองค์กร 3 ดี ?ในการนี้ ได้มอบแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานกำชับครอบคลุมทั้งด้านการประสานงาน การอำนวยความสะดวก และอื่นๆเพื่อผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของงาน