?การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว ?

?วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ. สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ สพป. หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ. โรงเรียนบ้านแบง นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ดำเนินการ นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว ของโรงเรียนบ้านน้ำเป โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่และโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์