การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565?

?วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น ณ รร.บ้านโนนสวรรค์?
? นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วย คณะ ก.ต.ป.น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามฯ ?นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และคณะฯ ในการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินงานตามจุดเน้นที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจ และใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
?ขอขอบคุณ นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ คณะครู และเด็กนักเรียน รร.บ้านโนนสวรรค์ ที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ในครั้งนี้