การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2

บ่ายวันนี้ (24 มิ.ย. 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ว่าที่ ร.อ.รามภคิน โทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดให้สูงขึ้น