การประชุมเชิงปฏิบัติการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มกราคม 2562 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการประชุม นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ วิทยากรฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย 
การประชุมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการรับนักเรียน ในครั้งนี้ เพื่อเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการรับนักเรียน ทั้ง 102 โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในระบบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม