การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

🚩วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฯดำเนินการสรรหาบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ลิงคฺ์ด้านล่าง https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/42485