การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562​ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562​ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้อำนวยการบริหารกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน อาทิ การแข่งขันกีฬานักเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นต้น
ขณะที่ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวันครูให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับโล่ และเกียรติบัตรในวันนี้