สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารสินทรัพย์

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสุจิณล์ฎา คุยลำเจียม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารสินทรัพย์ ตลอดจนการพัฒนาขั้นตอนโปรแกรมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่งจำทำให้การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พร้อมกันนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งนิติกร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย