สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2562 เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้