สพป.หนองคาย เขต 2 รับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2562 ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อรับฟังนโยบายการรักษาความปลอดภัยในวันลอยกระทง จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติต่อไป