การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว