ร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 ธันวาคม 2562  เวลา  14.30 น. ณ  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  ร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น