สพป.นค เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการพัฒนาข้าราชการครู ฯณ โรงแรมวังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2562 โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมวังรีรีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก