กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เดือนกรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เว

Loading

Read more

การนิเทศ ติดตามและประเมินการขับเคลื่อนจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน และเสริมสร้างคามเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

7 กรกฎาคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.

Loading

Read more

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี วันที่ 7 กรกฎาคม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา

Loading

Read more