🎀สพป.หนองคาย เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอโพนพิสัย🎀

วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2565 น

Read more

🎀สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565🎀

วันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2565 นายวรรณช

Read more

🚩สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศประเมินผล โครงการด้วยรักและห่วงใย ณ รร บ้านเชียงอาด 🚩

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09

Read more

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนตาม โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.0

Read more

🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565🚩

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.3

Read more

📣ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 📢

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08

Read more

🚩 กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์🚩

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ วัน

Read more

📣การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 📢

วันศุกที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00

Read more

🚩การประชุม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565🚩

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา

Read more

🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 🚩

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00

Read more