สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์(ITA Online)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น

Read more