สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ระบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Google Meet มีผู้อำนวยการ ในสังกัดที่ เข้ารับการประเมิน จำนวน 7 คน โดยมีนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประเมินในครั้้งนี้

 

Loading