การประชุมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ (10 มิ.ย.62) ปีการศึกษา 2562

การประชุมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ (10 มิ.ย.62) ปีการศึกษา 2562 สพป.หนองคาย เขต 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ NEW DLTV สพป.หนองคาย เขต 2