📣 สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

Read more

🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2565 🚩

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08

Read more

🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 🚩

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.

Read more

🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 🚩 วันที่ 2 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.

Read more

🚩การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 ) 🚩

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.0

Read more

🚩กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565🚩

สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีกั

Read more

🚩โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR และทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับครู รุ่นที่ 1 และ 2🚩

🚩โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรท

Read more

🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพ ” BUENGKAN Innovation Grand Opening”🚩

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

🚩การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) 🚩

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13

Read more