🚩การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย🚩

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.0

Read more

🚩นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบในการดําเนินการประเมิน RTชั้นประถมศึกษาปีที่ 1🚩

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นายวรร

Read more

🚩การประชุมราชการผ่านระบบทางไกล Video Conference) กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 10🚩

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 1

Read more

🚩สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2565🚩

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00

Read more

🚩การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 🚩

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.

Read more

🚩การประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมิน Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564🚩

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.

Read more

🚩การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านนิคมดงบัง 🚩

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more

🚩การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร. บ้านสามัคคีชัย🚩

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more

🚩การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านนาชุมช้าง🚩

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more

🚩การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 1/2565)🚩

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา

Read more