?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565?

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.3

Read more

?ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ?

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08

Read more

? กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์?

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ วัน

Read more

?การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ?

วันศุกที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00

Read more

?การประชุม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565?

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ?

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00

Read more

? การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/ 2565 ผ่านระบบ Conference ?

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09

Read more

?การปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2565 ?

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13

Read more

? กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ?

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ วัน

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินการจัดสอบการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ?

  วันที่ 30 เมษายน 2565 นายวรรณชัย

Read more