?สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564?

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เ

Read more

?การประชุมข้อราชการ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ?

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09

Read more

? สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช 2565 ?

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ?

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมลงนามถวายพระพรนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ? วันที่ 2 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.

Read more

?การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 ) ?

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.0

Read more

?กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565?

สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีกั

Read more

?โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR และทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับครู รุ่นที่ 1 และ 2?

?โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรท

Read more