สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.00

Loading

Read more

การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฎิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบ สำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test :RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

สพป หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมพิธีตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 /2566

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

🚩วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

การประชุมปรึกษาหารือ วางแผนเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทาในระยะยาว

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07

Loading

Read more