?การประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ฯ?

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.

Read more

?”โครงการปันรักปันสุข จากใจพี่สู่น้อง” ณ รร.บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์?

?วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ? นายว

Read more

?การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 ?

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09

Read more

?วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ประจำปี 2565 ณ รร.บ้านโนนสวรรค์?

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14

Read more

“วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ประจำปี 2565 ณ รร.บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี?

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13

Read more