กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกรายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.0

Loading

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่มืออาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 0

Loading

Read more

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการ สอบข้อเขียน ภาค ก ฯ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 07.

Loading

Read more

การติดตามข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง อำเภอโพนพิสัย

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30

Loading

Read more

การประชุมเพื่อพิจารณาให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09

Loading

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08

Loading

Read more

กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Loading

Read more