กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.3

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.3

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 การประชุมการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.3

Read more