กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18- 19 พฤษภาคม 2566 นายประเจ

Loading

Read more

สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณยายบุญตา ภูสงัด มารดานางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

*วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวล

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

พิธีบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ภาครัฐ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

🚩วันพฤหับดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา

Loading

Read more