สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยืดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.หนองคาย เขต 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.

Read more

สพป.นค.2 ไหว้พระ ไหว้พระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว 24-6-62

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562  เวล

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันพระแรม 15 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีกุ

วันที่ 3 พฤภาคม 2562 เวลา 09.00 น.

Read more