กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวล

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการ “สภากาแฟ (Mornign talk)” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายฯ เซิมโพธิ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30

Loading

Read more

สพป.หนองคายเขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถาานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยืดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30

Loading

Read more

การประชุมบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.หนองคาย เขต 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายฯ รัตนวาปี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2564 ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2564

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 07.30

Loading

Read more