กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น

Loading

Read more

การประชุมทางไกล การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อสำรวจความเรียบร้อยในการเปิดภาคเรียน 1/2563

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00

Loading

Read more