การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV

🚩วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ