การตรวจรับพัสดุรายการครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

🚩วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนางสาวนิภาพร พลสุวรรณ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุ และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุรายการครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโนนฤาษี อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย