ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 36 โรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 36 โรงเรียน

งบประมาณ/ราคาที่เสนอ 1,212,000 บาท

20230925221011

ประกาศ