การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริตและต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริตและต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 สพป.หนองคาย เขต 2