สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรอาชีพออนไลน์

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรอาชีพออนไลน์ ตามนโยบายประกาศนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระผู้เรียนและผู้ปกครอง (Anywhere Anytime) จึงได้จัดทำหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ ออนไลน์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้เรียนและครูทุกที่ทุกเวลา ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโนนสวรรค์ นางนฤมล เบญจมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์และคุณครูวัชรพงษ์ พิมพ์มา ครู โรงเรียนบ้านโนนฤษี คณะวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้