สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 รายละเอียดเพิ่มเติม