ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รูปแบบ IC30 Type 2 และ รูปแบบ IC20 Type 1 และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน