สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ