สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ


วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายพัชระ งานชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อตรวจติดตามความต่อเนื่องของโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี นั้นได้รับคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพต้นแบบในแต่ละอำเภอ และนำร่องการพัฒนา สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร สื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ตามความขาดแคลนความจำเป็น ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ นำไปสู่ภาพความสำเร็จตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ต่อไป