สพป.หนองคาย เขต 2 มอบบ้านให้แก่นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดย กองทุนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง คณะผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดย กองทุนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 2 หลัง ได้แก่

1. เด็กชายประเสริฐศิล พรามกระโทก นักเรียน ชั้น ป. 2 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย

2. เด็กหญิงรุ่งนภา นิสสุ นักเรียน ชั้น ป. 5 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง

+16