ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์