สพป.หนองคาย เขต 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2